Dagen före midsommarhelgen och påväg till det numera traditionella midsommarfirandet i Dalarna upptäckte jag ungefär efter en halvtimmes flygning att kylvattentemperaturen snabbt ökade. Övervägde om det kunde vara givarfel men när oljetempen följde efter bestämde jag mig för att åka hem igen. Osäker om jag skulle nå ända hem valde jag Armsjön som låg närmare. Motorn stannade av sig själv och jag landade utan motor i svag medvind. För att hitta en lämplig strand med tillfartsväg paddlade jag en bit och blev påmind om tandemsitsens fördelar som gjorde att det var ungefär som att paddla en kanot!

Direkt efter landningen ringde jag till pojkarna som skulle komma med vagnen.

Hela övningen påminde mycket om mina tidigare minnen från olika segelflygtävlingar där många flygningar slutade med en utelandning på någon mer eller mindre lämplig åker. Armsjön var i detta fallet en ovanligt stor och alldeles slät sådan!

Allting från den tysta landningen, väntan på "hämtlaget" och den snabba lastningen på vagn påminde mycket om de gamla segelflygövningarna. Eftersom jag landade utan surrande motor tror jag inte att själva landningen blev observerad och de enda som märkte att jag kom var några lekande barn.

Efter hemkomst till Flygfabriken var vi naturligtvis intresserade av att undersöka vad som hänt och att någon kylvattenslang hade hoppat av var ju tämligen säkert. Till vår överraskning var det dock en slang som ursprungligen monterats 2012 när vi installerade Rotax 914! Efter diskussioner med den mycket tillmötesgående motortillverkaren i Belgien beslöt vi att skicka ned hela motorn för inspektion.

I det semestrande Sommarsverige blev det ändå mycket lämpligt att jobba med förfining av den produktion av detaljer till fem flygplan vi håller på med.

Tack för ditt intresse,

Lage